Phân biệt chính tà

  20/06/2015    Lượt xem : 230644

Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chính tà lẫn lộn. Kỳ vọng về một mô hình hay đoàn thể lý tưởng, thuần thiện ở thế gian là điều không thể. Nên phải quan sát cuộc sống thật kỹ càng để phân biệt rõ người nào là thiện, kẻ nào là ác; việc gì là chính, việc gì là tà để rồi từ đó có ứng xử thích hợp.

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
  • 8
  • 512
  • 3,627,350