Ơn thí chủ

  18/06/2015    Lượt xem : 140913

Hãy có tâm từ đối với đàn-việt, ơn nhỏ còn chẳng quên huống là ơn lớn; hằng lấy lòng từ hướng về đàn-việt.

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
  • 2
  • 62
  • 1,725,766