Thức lễ Nhà Trần

  17/07/2015    Lượt xem : 278877

Vàng mã nhà Trần không được quy định như bốn phủ vì không có nợ hay mở phủ nhà Trần. Chỉ cần chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc là hành lễ được. Nếu tiến cúng nhà Trần để xin binh xin quyền thì có 3 đàn để tiến cúng

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
  • 1
  • 354
  • 7,787,065