Thiền và giáo môn, tông môn (Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya)

  20/06/2015    Lượt xem : 216872

Trong vô lượng pháp môn tu mà Thế Tôn đã tuyên thuyết, tuy phong phú và đa dạng nhưng đều có một điểm chung, thuần nhất, đó chính là an lạc và giải thoát. Phương tiện thì tùy theo can cơ có vô vàn sai biệt nhưng cứu cánh Niết bàn chỉ có một, duy nhất.

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
  • 3
  • 310
  • 7,828,100