Đặt tâm đúng hướng

  29/09/2016    Lượt xem : 25955

Ngày nay, người tu tuy nhiều nhưng người thành tựu đạo nghiệp Thánh hiền thì không nhiều. Vậy nên “đặt tâm đúng hướng” cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà mỗi người con Phật cần suy ngẫm và điều chỉnh để vượt thoát phiền não, thăng hoa tâm linh, thành tựu giải thoát, Niết-bàn.

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
  • 9
  • 475
  • 3,627,313