Hiển thị

Lời Chúa

12 Tông Đồ

$0.00

12 Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác.

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
  • 3
  • 182
  • 7,850,370